Language: 简体中文 English
重要日期

         
         会
议日期

         20190809-11日

         网上投稿截止日期
         2019725日

         网上注册截止日期
         201908月8

         现场报到时间
         20190809

基本信息
  主办单位
  中国免疫学会神经免疫分会
  中国卒中学会免疫分会

  承办单位
  北京医学会神经病学会
  首都医科大学神经病学系

  
北京神经内科学会
  首都医科大学附属北京同仁医院          会议日期                                     会议地点                                          会场地址
   2019年8月9-11日                          北京国际会议中心                           北京朝阳区北辰东路8号