Language: 简体中文 English
重要日期
会议日期
       2018年8月30日-9月2日
征文投稿截止日期
        2018年5月31日
网上注册缴费截止日期
       2018年8月25日
现场报到时间
       2018年8月30日
联系我们

 大会秘书处

注册、投稿咨询:田志龙
热 线:4000085413

电 话:010-89292552-820
邮 箱:csrd2008@126.com 

企业参会:李文海
电 话:010-59600396-8029
手 机:136 4121 8023
邮 箱:cts_exh@163.com
大会订房中心:
北京市中国旅行社有限公司  
联系人:王奕  王晨  齐京萍
电   话:010-53306106 / 53306107 / 53617762
邮   箱:huxi0830@126.com