Language: 简体中文 English
基本信息
 时间:2018.12.7-9

 地点:北京国际会议中心(北京五洲大酒店)- 北京市朝阳区北辰东路8号

 主 办 方: 亚洲儿科呼吸学会
                        中国医药教育协会儿科专业委员会
共同主办:中华医学会儿科学分会呼吸学组
                      中国医师协会呼吸医师分会儿科呼吸工作委员会
                      国家呼吸系统疾病临床医学研究中心
                      中国非公立医疗机构协会儿科专业委员会

距离大会开幕还有
  • 小时
  • 分钟
重要时间
        会议日期
        2018年12月7-9日

        征文投稿截止日期
        2018年10月31日

        网上注册截止日期
        2018年11月29日

        现场报到日期
        2018年12月07日