Home Contact Us

Organizing Committee of the Conference

 

Chairman: Meifang Zhu

 

Chairman of the Academic Committee: Elsa ReichmanisXi Zhang

 

Secretary-General of the Organizing Committee: Yaopeng Zhang

 

Deputy Secretary-General of the Organizing Committee: Yaozu Liao, Zhengwei You, Le Wang

 

Meeting Links:

Miaomiao Yu

021-67792912

mmyu@dhu.edu.cn

 

Fatemeh Zabihi

icafpm@dhu.edu.cn

 

Exhibition/sponsorship links:

Lili Li

021-67792851

sklfpm@dhu.edu.cn

X