Language: 简体中文 English
重要日期

         
         会
议日期

         20190809-11日

         网上投稿截止日期
         2019725日

         网上注册截止日期
         201908月8

         现场报到时间
         20190809

参会注册


一、注册类别和价格

类别

网上注册
420-8月7日)

现场注册
88日起)

普通代表

1200

1500

学生代表

600

800

会员代表

1000

1200

 备注:若网上注册参会后,并未于8月8日之前网上缴费,则价格等同于现场注册。

二、注册费用包含:

◎会议资料

◎日程内所列餐食

◎参加所有的学术报告

注册费用不包括交通及酒店住宿。